Werkwijze, werkterrein en rollen

Werkwijze

In de praktijk blijkt het vaak een moeilijke aangelegenheid om praktische verbeteringen op te starten en door te voeren als het gaat om het effectief inzetten van moderne informatie- en communicatietechnologie, logistieke concepten en e-businessmodellen.

Empuls-adviseurs kijken door een bedrijfskundige bril. Daardoor passen hun adviezen naadloos in uw bedrijfspraktijk. Ze pakken logistiek, ICT en e-business / digitaal samenwerken strategisch aan; met oog voor invloed op de rest van uw organisatie.

Verder hebben ze een brede, actuele kennis van logistiek, ICT en e-business / digitaal samenwerken én een ruime ervaring van bedrijfsproblematieken. Empuls heeft hier bewezen een betrouwbare en vooral pro-actieve partner te zijn. Om dit waar te maken vertalen wij onze kennis en ervaring voortdurend naar eigen methodes, technieken, trainingen en workshops.

Aangezien ieder bedrijf en haar omgeving uniek zijn, stemmen wij de aanpak van het verbeter- / vernieuwingsproject af op de bedrijfsspecifieke situatie. Hierbij is het van belang een goede balans te vinden tussen de realiteit van alledag en het realiseren van de gewenste verbeteringen. In meer algemene termen kenmerkt onze aanpak zich door een:

• actie- en bovenal resultaatgerichte inzet
• projectmatige en pragmatische aanpak
• 'learning by doing' methodiek
• 'partnering' met de klant  

Werkterrein

Het zorgen dat onze klanten zelf over het vermogen beschikken de gewenste veranderingen vorm te geven (creëren van empowerment) en door te voeren (creëren van impuls). Vandaar ook dat onze naam een samenvoeging is van Empowerment en Impulse. Wij richten ons hier specifiek op het op praktische en resultaatgerichte wijze doorvoeren van verbeteringen, toegespitst op de ondernemingsgebieden informatie- & communicatietechnologie (ICT), (keten-)logistiek en digitaal samenwerken (e-business).

Rollen

Bij het uitvoeren van opdrachten varieert onze rol van adviseur tot projectleider of interim-manager. Onder het motto ‘de handen mogen vuil worden’, hebben wij bij voorkeur een actieve en inhoudelijke rol bij het uitvoeren van opdrachten en het behalen van het resultaat.