Quick- en ICT-scan

Hiervoor gebruiken wij het Empuls spinnenweb (de ICT quick scan), waaruit de aandachtspunten volgen voor de korte termijn, gegroepeerd per proces/activiteit en met aangeven van de prioriteit. Voor het invullen van het spinnenweb wordt op een gestructureerde wijze betrokkenen geïnterviewd. Zo ontstaat een duidelijk beeld van de stand van logistiek, het innovatievermogen van uw organisatie en het verbeterpotentieel.

De uitkomsten hiervan worden vervolgens in de spinnenweb verwerkt waardoor de samenhang direct zichtbaar wordt en de organisatie ziet wat moet worden gedaan om de overall doelstellingen te behalen.

Hoewel 'officieel' niet behorend tot een informatieplan, is het zeker van belang voor een adequate toekomstige informatievoorziening. Een uitgewerkt informatieplan kent een strategisch karakter!