Business cases en pilot

Met een business case vertaalt u uw (strategische of project) doelstellingen naar verwachte operationele opbrengsten en kosten. Wikepedia: ’een business case is een projectmanagementterm waarin de zakelijke afweging om een project of taak te beginnen beschreven wordt. De kosten tegen de baten worden afgewogen. Vaak wordt aan de hand van de business case besloten om wel of niet te starten en/of verder te gaan met een project.’

Met een pilot wordt de business case getoetst. Een pilot is een proef op beperkte schaal om duidelijkheid te verkrijgen óf de theorie matcht met de praktijk. Zo wordt voorkomen dat na doorvoering van de verandering de praktijk opeens veel weerbarstiger is dan vooraf bedacht!

Een pilot kan binnen het bedrijf plaatsvinden maar ook tussen bedrijven onderling. Goede communicatie en projectmanagement zorgen voor sturing, motivatie en maken dat de resultaten ook een correct beeld geven van de werkelijkheid.