Handel en productie

Vooral de handel en productie hebben te maken met toegenomen snelheid en complexiteit. Dit geldt voor vele branches / sectoren en zeker ook voor onze bouwsector en de zeehavenlogistiek. 

Een beter resultaat is te behalen door effeciënt gebruik te maken van de voortschrijding van de techniek. Ondanks dat bijvoorbeeld een bouwproject alleen fysiek kan worden uitgevoerd, is het in deze tijd steeds belangrijker om digitaal met elkaar in verbinding te staan. Hiervoor zijn vele softwaretools / nieuwe toepassingen te verkrijgen, maar vaak is niet direct duidelijk welke voor u het meest geschikt is. Empuls heeft veel ervaring in pakketselectie en -implementatie.

Empuls is vertegenwoordigd in Novaq: een organisatie van mensen met een brede expertise en ervaring in de bouw-/ installatiebranche en toeleverende industrie/groothandel. Wij realiseren voor onze klanten verbeteringen op het gebied van ketensamenwerking. 

Onze ervaring hebben wij onder andere opgedaan in de retail (bijv. mode/schoenen/sport), bij bouw en bouwgerelateerde bedrijven, elektrotechnische groothandelsbedrijven, in de markt van dierenbenodigdheden, agri en food, haven/logistiek.

 

BIM

In 2016 is onder regie van Aedes de BIM-visie verschenen: Regie over informatie. Het stuk moet corporaties aanzetten om over informatiemanagement na te denken, en BIM in het bijzonder.

Corporaties worden in toenemende mate aangesproken op efficiency en het verlagen van de bedrijfslasten. Ook is er een toenemende roep om toezicht en transparantie, en vraagt de maatschappij om meer aandacht voor bewoners beleving en duurzaamheid. Daarnaast leiden technologische ontwikkelingen tot nieuwe informatievraagstukken, waarvoor corporaties antwoorden moeten formuleren. Zo verlopen klantcontacten en facturatiestromen steeds meer digitaal en worden ook in de bouwsector ontwikkel- en beheerprocessen meer en meer gedigitaliseerd.

Om efficiënt te kunnen opereren zijn betrouwbare en actuele vastgoeddata een belangrijke voorwaarde. Regie over alle informatie van het eigen bezit is cruciaal. Dat kan onder meer door gebruik te maken van het Bouw Informatie Model (BIM).

Vanuit de visie is door een groep vertegenwoordigers van wcorporaties en Novaq gewerkt aan een BIM-leidraad en een BIM-protocol. Zie hiervoor de downloads (op deze pagina).