Zorg en overheid

Mobiele datacommunicatie zal in de toekomst van de gezondheidszorg in Nederland een steeds grotere rol spelen. Datacommunicatie stellen gemeentes beter in staat voor burgers met beperkingen om:

• een huishouden te voeren
• zich te verplaatsen in en om de woning
• zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel
• medemensen te ontmoeten en zodoende sociale verbanden aan te gaan

Domotica, ICT ‘ingebouwd’ in een woonhuis, kan het gevoel van veiligheid vergroten. De laatste jaren is op dit gebied veel ontwikkeld en de verwachting is dat ‘deze markt’ nog lang niet is uitontwikkeld. Zo geldt bijv. bij nieuwbouwprojecten nu al als standaard dat 40% van de woningen levensloopbestendig moet zijn. De kosten die hiervoor nu worden gemaakt, kunnen op lange termijn als opbrengst worden beschouwd.

Breedbandige diensten, zoals bijv. glasvezel, zijn van groot belang om digitale diensten te kunnen aanbieden. Vele gemeenten oriënteren zich hierop. Middels deskresearch kan Empuls aangeven welke opties een gemeente heeft om bijv. glasvezel aan te leggen voor consumenten en bedrijventerreinen zowel in de kern als in het buitengebied. Hierbij worden de juridische consequenties van evt. samenwerkingen meegenomen. Referentie: gemeente Bergen NH.
Ook het begeleiden van het proces van aanleg behoort tot de mogelijkheden, waarbij wij het projectmanagement voor onze rekening nemen. Referenties: gemeente Oirschot (aanleg glasvezel bedrijventerrein Westfields), 4 kempen gemeenten / KBP in Bladel.
Samen met eSociety Platorm en de Digitale StedenAgenda wordt een aantal bijeenkomsten voorbereid voor gemeenten met als doel: duidelijkheid over wat breedband/glasvezel oplevert en kost voor de betreffende gemeente, de bedrijven en marktpartijen, onderwijs, instellingen bewoners etc. De verwachting is dat deze bijeenkomsten vanaf begin 2013 worden georganiseerd.

Voor meer informatie over glasvezel in gemeenten verwijzen wij u graag door naar onze informatiewebsite