Informatiebeveiliging

Informatie neemt toe in hoeveelheid, snelheid en belang en daarmee ook de kwetsbaarheid van personen en organisaties. Steeds vaker leeft het gevoel dat informatiebeveiliging meer aandacht vereist dan tot nu toe het geval was. Veel eindverantwoordelijken in organisaties stellen zich daarom terecht de vraag: “Hoe staan wij er eigenlijk voor?”

Als informatie eenvoudig  bereikbaar is, wordt het voor u en uw medewerkers, collega’s en partners  mogelijk om overal te werken. Maar daarin schuilt ook een gevaar; als onze mensen bij de informatie kunnen, wie kan er dan nog meer bij? Cloud computing biedt bijvoorbeeld een mooie oplossing als het gaat om het overal beschikbaar hebben van informatie, maar hoe is het gesteld met de veiligheid hiervan? Ook de veelheid aan soorten apparatuur (pc’s, tablets, smartphones etc.) stelt eisen aan de manier waarop informatie is beveiligd.

Er bestaat een toenemend gevoel van “We moeten iets, maar wat?”
Voor het beveiligen van de ICT-omgeving zijn veel oplossingen te koop. Vaak zijn een virusscanner en een firewall geïmplementeerd.  Met Identity & Access Management programma’s is het mogelijk om op een veilige manier de toegang te regelen. Het gaat echter niet alleen om ICT-achtige zaken maar bijvoorbeeld ook om hoe mensen omgaan met informatie. Een computer die aan blijft tijdens het halen van een kopje koffie is misschien wel verleidelijk om even in te kijken…
Om duidelijk te krijgen hoe veilig uw bedrijf is, is een 360° bedrijfsbeeld nodig. Wat is uw core business en wat betekent het als deze (tijdelijk) stil ligt? Een goede beschrijving van de  bedrijfsprocessen, de informatiestromen en het bepalen van de kritische informatie hoort bij dit totaalbeeld. Zodoende wordt duidelijk waar de risico’s liggen en met welke gerichte maatregelen u deze kunt verkleinen of wegnemen.