Kennis delen

De jongeren van nu, onze werknemers of collega’s van de toekomst, communiceren anders. Via games, Facebook, Twitter, LinkedIn of met Whatsapp, sms en msn. Het draait tegenwoordig om het delen van informatie met elkaar, snel en bij voorkeur 24 uur per dag. Maar wel op een efficiënte manier!
Er zijn nu al bedrijven die het interne e-mailgebruik verminderen of misschien zelfs helemaal uitbannen. Die nieuwe diensten verbinden aan hun bestaande producten. En wat dacht u van het concept 'Bring your own device'? Als je thuis gewend bent om met je tablet te werken, kan dit zakelijk ook voordeel opleveren. Maar ook hier geldt weer: de techniek is niet leidend. Goede afspraken over wat wel en niet mag onder werktijd of werken in vrije tijd...werk en privé lopen meer en meer door elkaar. 

Mede hierdoor wordt de manier waarop de informatie is beveiligd een belangrijke zaak, zie ook ons thema informatiebeveiliging.

Kennis is een belangrijk instrument nodig voor het ontwikkelen van het eigen vermogen om veranderingen vorm te geven. Door veel ervaring in ICT consultancy en met het maken van een informatie management systeem ziet Empuls wanneer uw bedrijf klaar is voor de (gewenste) verandering. Door een project te sturen en structureren, delen wij onze kennis met u en wordt de zelfredzaamheid van u en uw collega’s vergroot.

Innovatie Prestatie Contracten (IPC)

De subsidieregeling InnovatiePrestatieContracten (IPC) is bedoeld voor meerjarige innovatietrajecten van groepen mkb-ondernemers, onder begeleiding van een penvoerder zoals een mkb-organisatie zonder winstoogmerk, bijvoorbeeld een brancheorganisatie. De regeling is bedoeld voor groepen bedrijven die werken in dezelfde keten, regio of branche die een meerjarig innovatietraject uitvoeren en hiervoor subsidie ontvangen.

Het indienen van zo’n subsidieaanvraag heeft nogal wat voeten in aarde. Als binnen een brancheorganisatie niemand kan worden vrijgemaakt om alle benodigde formulieren in te vullen, te laten ondertekenen en te vatten in een penvoerdersplan, kan Empuls u hierbij helpen. Dit hebben we al eerder gedaan en met succes!