Glasvezel

✓ Effectieve aanpak ✓ Deskundig advies ✓ Gespecialiseerd projectbureau

 

Veel gemeenten zien het nut in van glasvezel, maar zijn terughoudend voor echte participatie (immers: wat is de rol van de overheid? Welke financieringsmogelijkheden zijn er, ondanks de geldende beperkingen? Wat is de impact op de gemeentelijke organisatie? Wat zijn de juridische kaders?). Toch heeft elke gemeente baat bij goede en goedkope digitale diensten voor haar inwoners, bedrijven en (eigen) instellingen. Een gevarieerd aanbod van diensten op het gebied van zorg en onderwijs is zeker van positieve invloed op de vestigingskeuze, ook voor bedrijven. Denk ook aan camerabewaking van probleemgebieden dat weer leidt tot minder schade en dus een groter gevoel van veiligheid tegen lagere kosten.

Innovatie blijft mogelijk mede door breedband of glasvezel

Allerlei marktpartijen hebben interesse om glasvezel te mogen aanleggen. Soms komt het initiatief van bedrijven of burgers. Daarbij komen vragen over kosten en juridische randvoorwaarden naar voren. Moet een publiek private samenwerking worden aangegaan? Welke wetten en regels gelden voor de aanleg en het gebruik van glasvezel? Wat kost dat? Een open netwerk, wat betekent dat eigenlijk? Worden de buitengebieden en kleinere woonkernen ook aangesloten? Wat zijn de risico’s en hoe kunnen die worden gemanaged? Empuls helpt u bij het beantwoorden van deze vragen. Wij ondersteunen u met onze kennis en ervaring van glasvezel voor bedrijven (FttB, FttO) en consumenten (FttH). Onze onafhankelijkheid is uniek in deze markt; we zijn niet gelieerd aan welke leverancier dan ook.

Persoonlijke begeleiding

Empuls kan de aanleg begeleiden, als projectleider of adviseur. Wij hebben ervaring met meerdere projecten en kennen de partijen die uw glasvezelnetwerk kunnen realiseren. Heeft u nog vragen over onze dienstverlening? Aarzel dan niet contact met ons op te nemen, door te bellen naar 088-1160816.

Relevante pagina's:

Ketenmanagement | Ketensamenwerking | Digitaal samenwerken