Projectmanagement

Waarom zou u het project management ICT uitbesteden? Dat kost toch alleen maar extra tijd en geld? Goede ICT consultancy vraagt enerzijds om theoretische kennis van zaken zoals projectanalyse, -definitie, omgevingsanalyse, risicoanalyse, planning en budgetteringen. Anderzijds zijn de vaardigheden van de projectleider van groot belang voor het slagen van een project. En terwijl u zich moet blijven concentreren op de kerntaak van uw bedrijf krijgt uw project duidelijk meer kans van slagen met professioneel projectmanagement. Dus waarom steeds opnieuw het wiel uitvinden?

Onze projectmanager doet voortdurend nieuwe kennis op en verrijkt de opgedane ervaring. Om deze kennis en ervaring aan collega's te kunnen overdragen en proactief te kunnen inzetten bij nieuwe opdrachten, vertalen wij onze kennis en ervaring naar eigen methodes, technieken, casuïstiek, trainingen en workshops.