Informatieplan

Het maken van een informatie plan is een prachtige maar ingewikkelde klus. Het start met een bedrijfskundige analyse van de informatievoorziening. Hiervoor gebruiken wij het  Empuls spinnenweb (de ICT quick scan ). Door de verschillende afdelingen van uw bedrijf te onderwerpen aan een vragenlijst wordt op een gestructureerde manier duidelijk waar de aandachtspunten zitten voor de korte termijn, gegroepeerd per proces/activiteit en met aangeven van de prioriteit. Hoewel 'officieel' niet behorend tot een informatieplanning, is het zeker van belang voor een adequate toekomstige informatievoorziening.

Een uitgewerkt informatie plan kent een strategisch karakter! Een 'Groene Weide' analyse geeft enerzijds de ontwikkelingsrichting aan voor de middellange en lange termijn waardoor anderzijds investeringsbeslissingen kunnen worden onderbouwd. Met een gedegen analyse kan uw bedrijf een aantal jaren vooruit!

Het informatie management systeem zorgt er ten slotte voor dat het informatie plan voor de langere termijn zijn waarde behoudt.

Wat u zelf kunt, nemen wij u niet uit handen. Dit betekent dat ook het oppakken van deelprojecten tot de mogelijkheden behoort. Of misschien is een keer sparren al voldoende...