Besturingsmodel

Uw klanten willen alsmaar sneller geleverd krijgen. Vragen telkens om meer flexibiliteit. Meer efficiency is op termijn van levensbelang.
En dan zijn er de mogelijkheden... een internationaal opererend koeriersbedrijf ontwikkelt een computerprogramma zodat er zo min mogelijk linksaf geslagen hoeft te worden... een kleiner bedrijf hoeft de kosten voor aankoop/ontwikkeling en onderhoud van een dergelijk computerprogramma niet om te slaan in de kostprijs.

Een besturingsmodel afgestemd op uw bedrijf (rekening houdend met uw klanten, uw leveranciers en ook uw concurrenten) maakt de dynamiek helder. Het verband tussen uw bedrijfsdoelstellingen, de processen en uw strategie wordt zichtbaar, waardoor u gefundeerde keuzes kunt maken. Kiest u voor de aanval, of gaat u juist samenwerken? Zo'n besturingsmodel kan u steunen in uw beslissing.

Met behulp van een quick-scan is het mogelijk binnen korte tijd een volledig beeld te verkrijgen van de status quo van uw logistiek, het innovatievermogen van uw organisatie en het verbeterpotentieel.
Vervolgens kunt u kiezen uit een veelheid aan logistiek concepten. Vergeet daarbij niet een haalbaarheids- en/of rendementsanalyse van de gekozen oplossing met de ontwikkeling van een (referentie-) besturingsmodel om de resultaten te kunnen blijven managen.