BNL Academy, Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen: Basistraining

Vanaf 1 juli 2022 wordt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingevoerd. Deze wet heeft grote consequenties voor de organisatie van de kwaliteitsborging bij alle bouw- en infrabedrijven. BNL biedt haar leden een eendaagse training over de belangrijkste aspecten van de Wkb en wordt inzicht verkregen in de gevolgen voor jouw bedrijfsvoering. Ingezoomd wordt op interne kwaliteitsborging, het aantoonbaar maken van de geleverde kwaliteit: Hoe laat ik zien dat mijn bouwwerk aan alle eisen van het Bouwbesluit voldoet en hoe bouw ik een opleverdossier op?

Wat leer je?
Hoe verandert de aansprakelijkheid van de aannemer? Na het volgen van deze training:
- Heb je kennis van de relevante wetswijzigingen en de achtergronden daarvan;
- Heb je inzicht in de gevolgen van de Wkb voor jou bedrijfsvoering: van de initiatieffase tot en met oplevering;
- Ken je de principes van interne Kwaliteitsborging;
- Weet je wat een kwaliteitsborger van jou vraagt en waarom;
- Kun je een bewuste keuze maken voor welke volgende stappen je moet zetten als bedrijf.

Houd voor nieuwe trainingsdata de Academy Alert en de website van BNL in de gaten; https://www.bouwendnederland.nl/service/trainingen-bnl-academy/bedrijfsv....