Het BIM event, 10 december, De Fabrique Maarssen

Het BIM Event staat in het teken van het toekomstbestendig maken van beheer en onderhoud binnen de overheid en nonprofit. Deze interactieve & informatieve dag wordt speciaal georganiseerd voor organisaties in de vakgebieden: infra, zorg, woningbouw en overheden (gemeente, provincie en het Rijk).

Bekijk het programma

Tijdens dit congres wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

  • Een blik vooruit: ontwikkelingen in het buitenland & BIM-toekomstbeeld
  • BIM-visie van autoriteiten uit bouw en infra
  • Hoe kunt u de voordelen van BIM optimaal benutten in de organisatie?
  • Efficiëntieslag in ketensamenwerking
  • Utiliteit * infra = verrijking beide werelden