Glasvezel

Glasvezel in de gemeente?

Veel gemeentes worden actief benaderd door allerlei marktpartijen met de vraag om de gemeente te mogen verglazen. Soms komt het initiatief van bedrijven of burgers. Daarbij komen vragen over kosten en juridische randvoorwaarden naar voren. Moet er een publiek private samenwerking worden aangegaan? Hoe vindt u de weg in de vele wetten en regels? Met welke kosten moet u rekening houden? Wilt u een open netwerk, en wat betekent dat eigenlijk? Worden de buitengebieden en kleinere woonkernen ook aangesloten? Wat zijn de risico’s en hoe kunt u daarmee omgaan? 
Empuls helpt u bij het beantwoorden van deze vragen. Wij ondersteunen u met onze kennis en ervaring van glasvezel voor bedrijven (FttB, FttO) en consumenten (FttH). Onze onafhankelijkheid is uniek in deze markt; we zijn niet gelieerd aan welke leverancier dan ook. Empuls kan de aanleg begeleiden, als projectleider of adviseur. Wij hebben ervaring met meerdere projecten en kennen de partijen die uw glasvezelnetwerk kunnen realiseren.

Oktober 2016: Mabib BV ziet af van de eerder aangevraagde -en toegekende- lening van het Breedbandfonds Brabant. Aan de lening van 35 miljoen euro is een reglement verbonden dat beperkingen oplegt aan de besteding daarvan. Mabib kiest nu liever voor private financiering waardoor zij zonder rekening te hoeven houden met deze beperkingen. Bovendien is investeringsfonds CIF sinds april van dit jaar de nieuwe eigenaar van Mabib. CIF heeft als investeringsfonds eigen private middelen die kunnen worden aangewend, zonder de rentekosten die het Breedbandfonds berekend.

Dit schept een nieuwe situatie voor het Breedbandfonds. Geeft dit nieuwe mogelijkheden voor de aanvragers die eerder zijn afgewezen in concurrentie met Mabib? Wordt het fonds opgengesteld voor nieuwe aanvragen? BOM, de beheerder van het fonds namens de Provincie, beraadt zich momenteel hierop.

Eventuele andere partijen met plannen in witte gebieden moeten in ieder geval rekening houden met de concurrentie van Mabib. Zij blijven voornemens glasvezel aan te leggen in de buitengebieden van Brabant. Dit geldt natuurlijk ook andersom: Mabib kan concurrentie ondervinden van andere initiatieven in het buitengebied.

Centraal blijft de vraag wat de inwoners van de witte buitengebieden én de grijze gebieden / kleine kernen willen betalen en welke mogelijkheden zij hebben om in hun breedbandbehoefte te voorzien. De (geografische) uitgangssituatie is overal verschillend en de meningen en behoeftes van betrokkenen en belanghebbenden ook. Feit is dat de markt en de technische mogelijkheden niet stilstaan. Het maken van keuzes is er niet eenvoudiger op geworden. Ook voor gemeenten is het vaak niet eenvoudig het totale landschap te blijven overzien.

Glasvezel netwerk op uw bedrijventerrein?!

Is het glasvezel netwerk al aangelegd op uw bedrijventerrein? U kunt dan een lijst maken van (tele)communicatiediensten die u nu heeft of waarin u interesse in heeft, de benodigde bandbreedte bepalen en de daarbij behorende kosten bij de verschillende dienstverleners opvragen. Een vergelijk met de huidige kostenniveau moment is dan snel gemaakt. Desgewenst helpt Empuls u hierbij!

Is op uw bedrijventerrein nog geen glasvezel netwerk? En denkt uw ondernemersvereniging eraan zelf het initiatief te nemen tot aanleg? Uit ervaring kan Empuls u als geen ander adviseren waar u rekening mee dient te houden. Recent voorbeelden waarbij Empuls als partner geadviseerd heeft tijdens het proces van ontwikkeling zijn Westfields Oirschot en het Kempisch Bedrijvenpark. Het Kempisch Bedrijvenpark is een hoogwaardige en modern bedrijvenpark. Een glasvezelnetwerk maakt dan ook deel uit van de eigentijdse voorzieningen die het KBP aan bedrijven biedt. KBP heeft haar glasvezelnetwerk de naam Kempen Fiber Exchange (KFX) gegeven. KFX stelt zich ten doel alle bedrijven op het KBP toegang te bieden tot dit hoogwaardig glasvezelnetwerk. Behoud van onafhankelijkheid en keuzevrijheid in dienstenleveranciers staan in de aanpak van KFX centraal. 

Heeft de aanwezigheid van een glasvezelnetwerk effect op het vestigingsklimaat ? Een onderzoek verricht in samenwerking met de TU/e toont aan van wel. Een tipje van de sluier vindt u onder de downloads (het resultaat zoals verwoord in de managementsamenvatting). Geïnteresseerd? Laat het ons even weten.
Aangezien de hoeveelheid informatie over de mogelijkheden van glasvezel voor bedrijven, maar ook instellingen, gemeentediensten en burgers te veel is om kwijt te kunnen op deze website, verwijzen wij u graag naar de informatiewebsite glasvezelinuwgemeente.nl van Wequip. Wequip is een samenwerkingsverband tussen Empuls en adviseurs met kennis en competenties die elkaar aanvullen op 'glasvezel-onderwerp'.