Digitaal samenwerken

Nagenoeg alle bedrijven werken op de één of andere manier al samen, meestal alleen door het onderling uitbesteden en toeleveren van producten, diensten. Maar veeleisende klanten – die dankzij internet beter weten wat te koop is –  en een snel veranderende (internationale) omgeving, maken goede digitale samenwerking tussen ondernemers tot een cruciale factor om te overleven. Door krachten te bundelen en dit met ICT slim te organiseren, kunt u als ondernemer beter inspelen op de wensen van uw klanten en bespaart u kosten. U kunt gezamenlijk een vuist maken richting directe en nieuwe concurrenten.

Zoekt u de digitale samenwerking met uw partners, dan werkt u vanuit uw gezamenlijke visie en focus op de eindklant. Eventueel past u uw organisatie hier op aan en investeert u in (gemeenschappelijke) ICT infrastructuur en toepassingen.

Eén van de succesfactoren van digitale samenwerking is onafhankelijk projectmanagement; het gaat hier immers om bedrijfsgrensoverschrijdende activiteiten.

In het project van Syntens en de Nederlandse haven verzorgde Empuls eind 2012 / begin 2013 het projectmanagement (zie onder downloads het artikel hierover). Met een groep enthousiaste deelnemers is een start gemaakt met de verbetering van de ketendigitalisering in de haven om hierdoor de concurrentiepositie te versterken. In het laatste kwartaal van 2013 zijn de resultaten zichtbaar van een verbeterde digitale uitwisseling van logistieke informatie in de haven van Rotterdam. In november 2014 krijgt dit project een vervolg. 

In de herfst van 2011 heeft Empuls een interactieve workshop verzorgd op de S@les in de Bouw dag, zie bij de downloads hiernaast de presentatie. In mei 2012 is hierop een vervolg gegeven: verschillende bouwbedrijven, fabrikanten en groothandels zijn samen gekomen voor een nieuwe BAB (Branchebreed ArtikelBestand) bijeenkomst. Op woensdag 13 november 2013 vond, in het fraaie nieuwe hoofdkantoor van DuraVermeer in Rotterdam, een goed bezochte voorlichting van BAB plaats onder de titel “BAB werkt!”. De bijna 100 aanwezigen waren onder de indruk van de daadkracht die werd getoond door de bouwbedrijven, die commitment hebben van hun raden van bestuur om door te zetten. Bron: nieuwsbrief S@les in de Bouw.

Empuls, in de persoon van Erik Rickelman, verzorgt het projectmanagement voor dit initiatief. Wilt u meer informatie, dan kunt u hem mailen.

Lees meer over slim digitaal samenwerken.